This website uses technical and assimilated cookies as well as user-profiling third party cookies in a grouped format to simplify online navigation and to protect the use of services. To find out more or to refuse consent to the use of one or any of the cookies, click here. Closing this banner, browsing this page or clicking on anything will be taken as consent to the use of cookies.

Close

News

Šv. Jonas Krikštytojas – Maltos ordino globėjas

24/06/2021 


Birželio 24 dieną švenčiame Jonines –  Šv. Jono Krikštytojo, Maltos ordino globėjo dieną.

Viešpats vadino Joną „pranašu ir daugiau negu pranašu“.

Visi pranašai pranašavo apie Kristų, bet apie juos pranašauta nebuvo.

O Jonas ne tik pranašavo, bet ir apie patį Joną pranašavo kiti pranašai.

Jonas gyveno nepaprastai šventą gyvenimą. Apie jo šventumą Jonas Auksaburnis sako: „Po Jono atsivertimo kiekvieno žmogaus gyvenimas atrodo pilnas nuodėmių.“

Įžengdamas į pasaulį Jonas turėjo daugybę dovanų. Jo iškilios įvairios malonės dovanos, pelnytos malone, matyti iš to, kad jis turėjo visų šventųjų tobulumą: jis buvo pranašas; jis buvo daugiau negu pranašas; jis buvo apaštalas; kankinys; išpažinėjas; skaistusis; skelbėjas.

Jonas buvo karštas pamokslininkas. Šį įkarštį įžiebė meilė, įkvėpė tiesa, kreipė gebėjimas skirti arba žinojimas, stiprino pastovumas. Jonas pamokslavo veiksmingai, nes jam pamokslaujant atsivertė daugelis žmonių.

Jonas pamokslavo žodžiu – nuolat mokydamas ir pavyzdžiu – šventai gyvendamas. (Jonas gyveno labai asketiškai: valgė miškų medų ir skėrius, vilkėjo kupranugarių kailius ir pan).

Šv. Jonas Krikštytojas nuo pat gimimo yra tam, „kad apšviestų tūnančius tamsoje ir mirties ūksmėje, kad mūsų žingsnius pakreiptų į ramybės kelią“ (Lk 1, 79).

Pagerbiant Šv. Joną Krikštytoją Dubingių Šv. Jurgio parapijos bažnyčioje buvo aukojamos Šv. Mišios. Jose buvo meldžiamasi už  Šv. Joną Krikštytoją, Maltos ordiną, Lietuvos maltiečius ir jų globojamus žmones.

 

Suverenaus Maltos ordino Ambasada LIetuvoje

8 Odminių gatvė, 01122 - Vilnius, Lietuva

Tel: +370 52119000 - Email: [email protected]