This website uses technical and assimilated cookies as well as user-profiling third party cookies in a grouped format to simplify online navigation and to protect the use of services. To find out more or to refuse consent to the use of one or any of the cookies, click here. Closing this banner, browsing this page or clicking on anything will be taken as consent to the use of cookies.

Close

News

Maltos ordino vadovo Fra’ Marco Luzzago kalba prie Maltos ordino akredituotam Diplomatiniam korpusui

11/01/2022 


Jūsų Ekscelencija Dekane, gerbiami ponai ir ponios

Tikiuosi, kad ką tik prasidėję metai taip pat žymės šio ilgo sudėtingo laikotarpio, paženklinto netikrumo ir nestabilumo, kurį sukėlė pasaulinė krizė, kurioje, kaip mums dažnai primena Šventasis Tėvas, visi esame „vienoje valtyje“, pabaigą.

Duomenys apie pandemijos epidemiologines tendencijas rodo, kad ši sveikatos ir socialinė krizė, deja, dar nesibaigė.

Pasaulio banko duomenys fiksuoja staigų pasaulio ekonomikos nuosmukį, kurį sukėlė pandemija. Šis skaičius dar labiau nuvilia, jei atsižvelgsime į tai, kad pastaraisiais dešimtmečiais labai sumažėjo skurdžiausiai gyvenančių gyventojų procentinė dalis – nuo 60 % 1970 m. iki 9,2 % 2017 m.

Dešimtmečius besitęsianti turto pasiskirstymo nelygybė dar labiau padidėjo, dėl to skurstantieji dar labiau nustumiami į visuomenės paribį.

Po 20 – ties metų skurdas pasauliniu mastu vėl išaugo. Apskaičiuota, kad 2020 m. iš viso bus 125 milijonais daugiau skurstančių dėl Covid epidemijos žmonių.

Šios didėjančios nelygybės padariniai pernelyg akivaizdūs.

Kadangi skiepai nėra lengvai prieinami visose pasaulio šalyse, Covid ne tik plinta tarp neapsaugotų žmonių, kurių dar nepasiekė vakcina, bet ir mutuoja, o nauji Covid variantai gresia visoms šalims be išimties.

Daugelyje pasaulio pietų šalių skiepijimo rodikliai vis dar pavojingai mažesni nei 40 %.

Tai reiškia, kad net ir šiuo metu tik 3 proc. žmonių mažas pajamas gaunančiose šalyse yra visiškai paskiepyti, o dideles ir vidutines pajamas gaunančiose šalyse šis rodiklis viršija 60 proc.

Tokia tendencija yra nepriimtina, atsižvelgiant į įvairialypę ir visuotinę grėsmę sveikatai.

Šiam klausimui nagrinėti, Maltos ordinas jau beveik dvejus metus rengia daugybę susitikimų

„Gydytojas – gydytojui“, kuriuose dalyvauja įvairių Europos, Artimųjų Rytų, Azijos, Centrinės ir Pietų Amerikos šalių ministrai, sveikatos politikos formuotojai ir gydytojai.

Susitikimų tikslas – skatinti geresnį viruso pažinimą ir valdymą, įsitikinus, kad geriausias būdas įveikti šį pasaulinį iššūkį – vieningas ir įvairiapusis atsakas.

Maltos ordinas dar kartą ragina „skiepų diplomatiją“ grįsti brolybe ir etika, kad niekas neliktų nuošalyje.

Kai kurie mūsų išgyvenami pokyčiai yra neišvengiami: ekonominėms sistemoms buvo suduotas stiprus smūgis; būtinybė sutrumpinti pasaulinę vertės grandinę kelia papildomų neaiškumų; pasikeitė prekybos santykiai ir buvo pažeista geopolitinė pusiausvyra.

Pasaulis vis labiau skyla į tuos, kurie gina demokratijos vertybes, ir į tuos, kurie laikosi autoritarinės pozicijos, prieštaraujančios pagrindinėms žmogaus teisėms.

Neatsitiktinai vėl yra pabrėžiama būtinybė ryžtingai ginti demokratijos ir žmogaus teisių principus.

Taip pat norėčiau pabrėžti individo svarbą vis labiau plintančių technologinių priemonių akivaizdoje. Teisė į informaciją yra visuotinai pripažįstama niekada neturi susvyruoti vis labiau tobulėjant dirbtiniam intelektui.

Šioje nežinomų veiksnių, trapumo ir netikrumo aplinkoje Suverenus Maltos ordinas kasdien vykdo savo tūkstantmetę misiją, išreikštą jo įkūrimo šūkyje |Tuitio Fidei et Obsequium Pauperum“ – „Tikėjimo gynimas ir pagalba vargstantiems“.

Kol Maltos ordino 80 000 savanorių, 42 000 darbuotojų ir 13 500 narių visuose pasaulio kampeliuose stengiasi suteikti pagalbą ir paguodą tiems, kuriems jos reikia, Ordino diplomatinis tinklas aktyviai planuoja ir kuria naujas sinergijas, kad skatintų pagarbą kiekvieno žmogaus gyvybei ir jos šventumą bei Ženevos konvencijose įtvirtintų žmogaus teisių laikymąsi.

Įvairių religijų lyderių bendradarbiavimas šioje srityje išlieka nepaprastai svarbus.

Maltos ordinas tvirtai įsitikinęs, kad žmonės, kuriuos gaivina nuoširdaus įkvėpimo taikai ir žmogaus orumo išsaugojimui vertybės, turi susivienyti, kad įveiktų tūkstantmečio iššūkius, ir šiose pastangose religinių lyderių vaidmuo yra esminis.

Remti humanitarinių institucijų vaidmenį, palengvinti tarpreliginį dialogą – ypač Artimuosiuose Rytuose – ir propaguoti tarptautinius humanitarinius įstatymus bei žmogaus teises yra vieni pagrindinių mūsų tikslų.

Kaip neseniai priminė popiežius Pranciškus: „Kai skurstantys yra atstumiami, yra atstumiama taika. Kaip mus moko istorija, uždarumas ir nacionalizmas sukelia pražūtingų padarinių“.

Stiprėjant ksenofobiniams ir populistiniams judėjimams, Maltos ordinas paskelbė nesuskaičiuojamą daugybę raginimų tarptautinei bendruomenei ginti žmogaus orumą ir žmogaus teises bei mažinti vis didėjančią nelygybę, kurią sukėlė pandeminė krizė.

Tačiau pasaulis turi ir kitų didelių problemų.

Visiems aišku, kad kova su klimato kaita turi išlikti svarbiausiu ir bendru tikslu.

Neseniai Glazgo mieste pasiektas susitarimas teikia vilties, kad susivienijus mums pavyks suvaldyti nenumaldomą temperatūros kilimą, kuris keičia mūsų planetos geografiją, turtus ir biologinę įvairovę, vis labiau keldamas grėsmę pažeidžiamiausioms bendruomenėms.

*********

Su dideliu susirūpinimu stebime pastarosiomis dienomis Kazachstane įsiplieskusią krizę ir dramatiškas naujienas iš Lenkijos ir Baltarusijos pasienio, kur jau kelis mėnesius tūkstančiai migrantų yra įstrigę. Jie tapo politinio susidorojimo aukomis.

Atėjus šaltiems orams jų sąlygos dar labiau pablogėjo. Vokietijos maltiečių organizacija ir Maltos ordino ambasada Minske ėmėsi organizuoti jiems paramą su „Caritas“ pagalba. Migrantams dalijamas maistas ir būtiniausi daiktai. Maltos ordinas pabrėžia, kad migrantų naudojimais politiniais tikslais yra visiškai nepriimtinas.

Mes taip pat su dideliu susirūpinimu stebime padėties Afganistane raidą. Kalbėdamas Ženevoje vykusioje Jungtinių Tautų Žmogaus teisių tarybos trisdešimt pirmojoje specialiojoje sesijoje dėl padėties Afganistane, Maltos Ordino atstovas pabrėžė, kad reikia „dėti pastangas. siekiant visa apimančio taikos ir susitaikymo proceso“.

Maltos ordino organizacija Albanijoje, koordinuodama veiklą su Užsienio reikalų ministerija Tiranoje, aktyviai dalyvauja teikiant pagalbą Afganistano pabėgėliams. Įvairios Italijos delegacijos ir mūsų pagalbos organizacija Lietuvoje taip pat pasirūpino priimti ir padėti kelioms afganų šeimoms.

2021 m. sukako dešimt karo Sirijoje metų. Šis konfliktas, kuriame žuvo apie 600 000 žmonių ir keli milijonai buvo priversti palikti savo namus, tapo daugiausiai aukų pareikalavusiu XXI a. konfliktu.

Nuo pat pilietinio karo pradžios Maltos ordino tarptautinės pagalbos agentūra „Malteser International“ teikė humanitarinę pagalbą, vandenį ir sanitarines sąlygas perkeltųjų asmenų stovyklose, taip pat skubią medicininę pagalbą ir psichosocialinę paramą.

Padėtį dar labiau dramatiška daro plintantis kovidas. Todėl mūsų struktūros aktyviai aprūpino ligonines deguonimi ir asmeninėmis apsaugos priemonėmis, taip pat organizavo informavimo kampanijas, skirtas virusui mažinti.

Yra daug įšaldytų konfliktų, kurie faktiškai yra neišspręsti ir toliau kelia įtampą. Čia taip pat raginu visapusiškai gerbti žmogaus teises.

Artimuosiuose Rytuose Ordinas turi gilias istorines šaknis. Visų pirma, Irake mūsų tarptautinė pagalbos agentūra „Malteser International“ parengė 30 mln. eurų vertės projektą, kuriuo siekiama paremti dėl persekiojimo perkeltų bendruomenių sugrįžimą į Ninevijos lygumą.

Maltos ordino skubios pagalbos agentūra „Malteser International“ ne tik užtikrino tvarų ir orų kasdienį gyvenimą atstatydama sugriautus namus, bet ir teikė finansinę ir verslo plėtros paramą, siekdama pagerinti gyvenimo sąlygas ir skatinti ekonominį šeimų vystymąsi.

*********

Mažumų teisių apsauga tebėra būtina šiandien, kai didėja pavojus, kad vietoje dialogo logikos bus sugrįžta prie galios, nacionalizmo ir populizmo logikos.

Kviečiame geros valios žmones išsakyti savo nuomonę, kad būtų užtikrintos visų ir visų mažumų teisės, pagarba žmogaus orumui, tarptautinis bendradarbiavimas ir solidarumas.

Būtent tokia dvasia „Malteser International“ plėtoja savo projektus Bangladeše, siekdama apsaugoti rohinjų mažumą, kuri jau daugelį metų patiria diskriminaciją ir persekiojimą.

Libano ekonomikos žlugimas, daugelį metų besitęsianti socialinė krizė ir besitęsianti politinė aklavietė kelia grėsmę šalies, pagrindinės regiono veikėjos, krikščionybės lopšio ir taikaus skirtingų tikėjimų sambūvio pavyzdžio, stabilumui.

Maltos ordinas Libane išplėtė savo paramos tinklą, įtraukdamas į jį labiausiai pažeidžiamus asmenis. Šioje šalyje turime įkūrę sveikatos centrus ir kelias mobiliąsias klinikas, neseniai pasirašėme bendradarbiavimo susitarimus su dvejomis šalies ligoninėmis, teikdami tolesnę paramą nacionalinei sveikatos sistemai, ypač nukentėjusiai nuo krizės ir pandemijos.

Libano Maltos ordino asociacija taip pat pradėjo vykdyti socialinės pagalbos projektus žemės ūkio ir maisto produktų sektoriuje, siekdama pagerinti vietos bendruomenių gyvenimo sąlygas.

Libanas nėra vienintelė krizės vieta, kurioje dirba Maltos ordino agentūros ir pagalbos tarnybos. Tarptautinė maltiečių organizacija aktyviai veikia Haityje, kurį po 2010 m. katastrofiško žemės drebėjimo praėjusių metų rugpjūtį vėl sukrėtė smarkus žemės drebėjimas, atstatydama šioje kelias mokyklas ir sveikatos priežiūros įstaigas.

Praėjusią vasarą Maltos ordinas taip pat padėjo Vokietijai, kai kai kuriuos regionus šioje šalyje užklupo smarkūs potvyniai. Į pagalbą buvo pasitelkta apie 2 000 savanorių iš visos Vokietijos.

Mūsų savanoriai ir vėl dirbo pasiaukojamai ir profesionaliai, atlaikydami daugybę iššūkių, kilusiu po šio dramatiško įvykio, kuris pareikalavo daugybės aukų, sugriovė namus bei infrastruktūrą.

Maltos ordino medicinos įstaigos Afrikoje kasmet auga. Neseniai „Malteser International“ atidarė naują viešosios greitosios pagalbos tarnybos skubios pagalbos operacijų centrą Nairobyje, Kenijoje.

Šiuo projektu taip pat rengiami mokymai pirmosios pagalbos darbuotojams, jis prisideda prie daugelio projektų, ypač skirtų tuberkuliozės ir ŽIV/AIDS diagnostikai, gydymui ir prevencijai.

Toliau plėtojama mūsų veikla Benine. Prancūzijos ordino „Ordre de Malte France“ valdoma ligoninė Džougu, šalies šiaurėje, tapo pagrindiniu nacionaliniu centru, kuriame gydomos jaunos motinos ir vaikai.

Tai vienintelė ligoninė šiame Afrikos regione, esanti Togo, Burkina Faso, Nigerio ir Nigerijos kryžkelėje, turinti pilnai įrengtas operacines ir puikiai įrengtą tyrimų centrą.

Taip pat norėčiau paminėti neįkainojamą Šventosios Šeimos ligoninės Betliejuje, kurioje kasmet gimsta apie 4 000 naujagimių, gydytojų ir slaugytojų darbą.

Ši ligoninė yra tikras vilties švyturys šiame problemų kankinamame krašte, kur dėl pandemijos krizės pablogėjo daugelio šeimų gyvenimo sąlygos, o tai atsiliepia ir priešlaikiniams gimdymams.

Nuo 1990 m. Šventosios Šeimos ligoninėje gimė daugiau kaip 90 000 kūdikių, o taip pat buvo gydomi keli tūkstančiai neišnešiotų arba sergančių įgimtomis ligomis naujagimių.

Skirtingų kultūrų apsauga, bet ir jų puoselėjimas bei mažumų integracijos skatinimas tebėra Maltos ordino socialinės veiklos kertinis akmuo; pastaraisiais mėnesiais buvo atidarytas jau dvidešimt antras romų centras.

Naujasis romų centras, įsikūręs Ukrainoje, prisideda prie jau veikiančių daugelyje kitų Rytų Europos regionų, pavyzdžiui, Vengrijoje, Rumunijoje, Albanijoje ir Kroatijoje, siūlančių romų vaikams laisvalaikio ir edukacinius užsiėmimus, kad pagerintų jų integraciją ir sumažintų mokyklos nebaigusių asmenų skaičių.

Pagrindinė Maltos ordino misija kasdien pasireiškia teikiant paslaugas socialinėse valgyklose, dalijant maistą ir teikiant pagalbą labiausiai izoliuotiems ir atstumtiems žmonėms, kurių padėtis dėl pandemijos dar labiau pablogėjo.

Kasmet visame pasaulyje, nuo Europos iki Amerikos ir Okeanijos, išdalijama apie penkis milijonus patiekalų. Neseniai Europos Sąjungos delegacija, apsilankiusi Maltos ordino Pompėjos mieste veikiančioje „Popiežiaus Pranciškaus“ socialinėje valgykloje, nedvejodama apibūdino ją kaip „penkių žvaigždučių“ dėl švaros, tvarkos, maisto kokybės ir organizuotumo.

Su tokiu pat rimtumu ir atsidavimu mes toliau rūpinamės senyvais žmonėmis, kartu stengdamiesi prisidėti prie medicinos pažangos demencijos srityje.

Daugelyje globos namų parengtos programos turi holistinį požiūrį: atsižvelgiama į ne tik fizinius, bet ir kitus, giliausius globojamų žmonių poreikius. Fiziniai globojamų poreikiai prilyginami socialiniams, dvasiniams, santykių ir pažintiniams poreikiams.

*********

Maltos ordino diplomatinė veikla padėda vykdyti visą, ką tik minėtą, mūsų humanitarinės pagalbos veiklą. Vis dažniau Maltos ordino veiklos centre atsiduria tarpreliginio dialogo skatinimas ir esminio vaidmens, kurį šie religiniai lyderiai, institucijos ir organizacijos atlieka krizių zonose, pripažinimas.

Religiniu Susitarimu – dokumentu, kuris buvo sukurtas Maltos ordino iniciatyva bendradarbiaujant įvairių religijų atstovams, – siekiama pabrėžti tuos kertinius principus, kurie yra bendri pagrindinėms religijoms ir kuriuose pripažįstame bendrystės, solidarumo ir pagarbos humanitariniams principams vertybes.

Tai buvo pagrindinė rugsėjo mėnesį Bolonijoje surengto religijų G20 susitikimo, kuris buvo Didžiojo dvidešimtuko, kuriam pirmininkavo Italija, dalis, tema.

Įkvėptas temos „Laikas gydyti žaizdas“, Maltos ordinas, vadovaujamas Didžiojo kanclerio Albrechto Boeselagerio, dalyvavo daugelyje susitikimų, kuriuose daugiausia dėmesio buvo skiriama religinių institucijų vaidmeniui krizių vietose ir žmogaus teisių skatinimui, atsižvelgiant į daugybę ekstremalių situacijų pasaulyje – nuo pandemijos iki karų Sub-Sacharos Afrikoje ir Artimuosiuose Rytuose.

Maltos ordino dalyvavimas tarptautiniuose konferencijose ir simpoziumuose ir toliau auga. Lapkritį dalyvavome pasauliniame tarpreliginiame aukščiausiojo lygio susitikime Dubajuje, vykusiame parodos „Expo 2020“ metu, kuriame dalyvavo žymūs arabų šalių vadovai ir musulmonų, žydų bei krikščionių religijų atstovai.

Vizito JAE metu įvyko keli aukšto lygio susitikimai su įvairiais ministrais. Šie susitikimai ir dalyvavimas aukščiausiojo lygio susitikime dar kartą suteikė galimybę propaguoti tarpreliginio dialogo vertę ir svarbą bei parodyti Maltos ordino įsipareigojimą šia kryptimi.

Šis įsipareigojimas bus atnaujintas vasario mėn. vyksiančioje Miuncheno saugumo konferencijoje – svarbiausiame kasmetiniame forume šiuo klausimu, kuriame Maltos ordinas dalyvauja jau kelerius metus.

Dar vienas Maltos Ordino įsipareigojimo palaikyti žmogaus teises pavyzdys – praėjusių metų vasario mėnesį kartu su Sanremo tarptautiniu humanitarinės teisės institutu surengti mokymai Libijos valdžios institucijoms apie migrantų ir pabėgėlių apsaugą, kuriuose dalyvavo įvairūs Libijos vyriausybės ir institucijų atstovai.

Libija tebėra aktuali tema geopolitinėje šachmatų lentoje ir dėl politinio nestabilumo, ir dėl to, kad vėl ėmė didėti migrantų srautai, kaip gerai žino Maltos ordino Italijos pagalbos korpuso operatoriai, dirbantys Italijos laivuose, kurie atvyksta į pagalbą Viduržemio jūroje skęstantiems migrantams.

Šis reiškinys glaudžiai susijęs su prekyba žmonėmis, kurią Maltos ordinas kategoriškai smerkia per savo ambasadorius, atsakingus už šio nusikaltimo žmoniškumui stebėseną ir kovą su juo, taip pat per savo nuolatines misijas prie Jungtinių Tautų Ženevoje ir Niujorke.

Siekiant atkreipti tarptautinės bendruomenės dėmesį į šią bjaurią ir nusikalstamą vergiją, praėjusiais 2021 metais buvo surengta daugiau kaip 16 nuotolinių video konferencijų, kuriose dalyvavo keli šimtai dalyvių iš daugiau kaip 100 šalių,

Italijai pirmininkaujant G20 šalių susirinkimui, spalio mėnesį surengėme konferenciją apie telemediciną – sektorių, kuris, kaip sakė Maltos ordino Didysis Hospitaljerius Dominique de La Rochefoucauld-Montbel, sparčiai vystosi po Covid-19 viruso plitimo.

*********

Nors ką tik pasibaigę metai pasižymėjo dideliais suvaržymais, Maltos ordino institucinė veikla buvo labai vaisinga. Užmezgus diplomatinius santykius su Graikijos Respublika ir Lesoto Karalyste, šalių, su kuriomis Ordinas palaiko diplomatinius santykius, skaičius išaugo iki 112.

Maltos ordinas vis aktyviau dalyvauja tarptautiniuose forumuose.  Tai rodo neseniai Maltos ordinui suteiktas nuolatinio stebėtojo statusas Tarpparlamentinėje sąjungoje (tarptautinėje organizacijoje, vienijančioje parlamentus, siekiant remti taiką ir bendradarbiavimą tarp tautų bei stiprinti parlamentines institucijas).

Maltos ordino puikius santykius su Vokietija dar labiau sustiprino Vokietijos prezidento Franko-Walterio Steinmeierio vizitas praėjusį spalį. Tai buvo proga apžvelgti daugybę bendrų Maltos ordino projektų humanitarinėje pasaulyje nuo Libano iki Irako.

Patvirtindamas mūsų tvirtus santykius, praėjusių metų gegužę priėmiau Latvijos prezidentą Egilsą Levitsą, kuris išreiškė didelį dėkingumą už Maltos Ordino misiją ir pagalbą pažeidžiamiausiems Latvijos žmonėms.

Švenčiant diplomatinių santykių 70-metį, Magistraliniuose rūmuose priėmiau Salvadoro užsienio reikalų ministrę Alexandrą Hill Tinoco. Tai buvo nuoširdus ir vaisingas susitikimas, per kurį buvo pabrėžta Maltos ordino veikla Centrinės Amerikos šalyje, kur per medicininių klinikų tinklą teikiama medicininė ir humanitarinė pagalba šios šalies gyventojams.

2021 m. taip pat paminėjome Maltos ordino pagalbos tarnybos Lietuvoje, kuriame 43 miestuose miestų vykdomos socialinės medicinos programos, padedančios pagyvenusiems, nepasiturintiems, neįgaliesiems ir vaikams iš socialiai remtinų šeimų, 30-metį. Šia proga buvo surengti aukšto lygio susitikimai, pradedant susitikimu su Lietuvos Respublikos prezidentu Gitanu Nausėda.

2021 metais Maltos ordino centrinėje būstinėje Romoje taip pat buvo priimti Argentinos, Serbijos, Palestinos, Dramblio Kaulo Kranto, Salvadoro, Estijos, Panamos, Graikijos užsienio reikalų ministrai ir du viceministrai iš Rusijos.

Dideli dabartiniai iššūkiai, kuriuos sukėlė pandemija, taip pat toli siekiančios socialinės ir ekonominės pasekmės ( ir jų pasekmės sveikatos apsaugos sistemoms), buvo svarbiausia tema 2021 metų birželį Romoje, Magistral Villa, vykusiuose Maltos ordino Didžiojo kanclerio Albrechto Boeselagerio ir daugiau kaip 20 ambasadorių iš įvairių Europos šalių darbo pietuose, kurie patvirtino vis tvirtėjančius ryšius su Europos šalimis.

*********

Tai, ką iki šiol girdėjote, tapo įmanoma visų pirma dėl Ordino suverenumo, kuris yra Maltos ordino įstatų pamatinis elementas.

Būtent šis jo suverenitetas leido Maltos ordinui sukurti platų tarptautinių ryšių tinklą, pasitelkiant savo diplomatiją, įsipareigojusią nuolat remti šimtmečius trunkančią humanitarinę misiją.

Praėjusiais metais toliau buvo tęsiamas darbas, susijęs su Maltos ordino Konstitucinės chartijos reforma, ir jis yra toli pažengęs į priekį.

Artimiausiomis savaitėmis planuojami tolesni susitikimai, kuriuose bus toliau analizuojami ir nagrinėjami neišspręsti klausimai. Neeilinis visuotinis Maltos ordino susirinkimas šiai reformai patvirtinti bus sušauktas tada, kai bus pasiektas kuo didesnis tarpusavio sutarimas visais pagrindiniais klausimais.

 

 

Suverenaus Maltos ordino Ambasada LIetuvoje

8 Odminių gatvė, 01122 - Vilnius, Lietuva

Tel: +370 52119000 - Email: [email protected]