DIDŽIOJO MAGISTRO VIETININKAS

Suverenaus Maltos ordino Aukščiausias vadovas

Pagal Maltos ordino Įstatus, kaip Ordino vadovas, Didžiojo Magistro Vietininkas privalo visiškai pasišvęsti Ordino veiklai ir būti krikščioniško gyvenimo pavyzdžiu visiems Ordino nariams.

Maltos Ordino Vietininkas turi aukščiausią dvasinę ir administracinę valdžią Ordine.

Kartu su Maltos Ordino Suvereniąja taryba Didžiosiojo Magistro Vietininkas priima teisėkūros priemones, kurių nereguliuoja Ordino Įstatai, skelbia Ordino Vyriausybės potvarkius, tvarko finansinius išteklius, ratifikuoja tarptautines sutartis, sušaukia Maltos Ordino Didžiąją Valstybės tarybą.

Valstybės, su kuriomis Ordinas turi diplomatinius santykius, pripažįsta Didžiojo Magistro Vietininką kaip valstybės vadovą su tokiam postui suteikiamu imunitetu ir valstybės vadovui skirtais pagarbos ženklais.

Didžiojo Magistro Vietininkas reziduoja Ordino vyriausybės būstinėje – Magistro rūmuose (Magistral Palace) Romoje.

Didžiojo Magistro Vietininkas J.E. Fra’ Marco Luzzago

Fra’ Marco Luzzago gimė 1950 metais Brešos mieste. Jis baigė mokslus Pranciškonų institute Brešoje, po to keletą metų studijavo mediciną Padujos ir Parmos universitetuose.

Vėliau Fra’ Marco Luzzago buvo paprašytas padėti tvarkyti šeimos nekilnojamojo turto reikalus. Tai paskatino jį susidomėti didmeninės prekybos veikla, kurioje jis dirbo didžiąją savo gyvenimo dalį.

1975 m. Fra’ Marco Luzzago prisijungė prie Maltos ordino Lombardijos ir Venecijos priorijoje, o 2002 m. priėmė Ordino iškilmingus religinius įžadus. Nuo 2011 m. Fra’ Marco Luzzago užėmė Teisingumo vadovo pareigas Maltos ordino Didžiojoje Romos priorijoje.

2020 metų lapkričio 8 d. Fra’ Marco Luzzago buvo išrinktas naujuoju Suverenaus Maltos ordino vadovu. Fra’ Marco Luzzago užėmė šį postą po Maltos ordino 80-ojo Didžiojo Magistro Fra’ Giacomo Dalla Torre del Tempio di Sanguinetto, mirusio 2020 metų balandžio 29 dieną.

Fra’ Marco Luzzago giminystės ryšiais yra susijęs su popiežiumi Pauliumi VI.