Daugiašaliai Santykiai

Daugiašaliai Santykiai

Parama humanitariniams veiksmams

Daugiašaliai santykiai su Jungtinėmis Tautomis, Europos Sąjunga ir pagrindinėmis tarptautinėmis organizacijomis leidžia Maltos ordinui panaudoti savo turtingą praktinę humanitarinių projektų vykdymo patirtį diplomatinėse derybose.

Per savo ambasadorius ir diplomatinius atstovus Ordino nuomonė pagrindiniais žmogaus teisių, sveikatos priežiūros, kovos su badu klausimais, yra efektyviai pateikiama ir atstovaujama tarptautinėje arenoje.

Suverenusis Maltos ordinas savo patirtimi prisideda prie pasaulinių konsultacijų ir nustatant galimas bendradarbiavimo sritis sveikatos priežiūros, socialinės pagalbos ir skubios pagalbos srityse.

Suverenus Maltos Ordinas palaiko ryšius ambasadoriaus lygiu

Europos Sąjunga

Maltos ordinas turi nuolatines stebėtojų misijas Jungtinėse Tautose ir šiose jos specializuotose agentūrose:

Jungtinės Tautos – Niujorkas
Jungtinės Tautos – Ženeva
Jungtinės Tautos – Viena

ESCAP Jungtinių Tautų Azijos ir Ramiojo vandenyno ekonominė ir socialinė komisija – (Bankokas)
FAO – Jungtinių Tautų maisto ir žemės ūkio organizacija (Roma)
TATENA – Tarptautinė atominės energijos agentūra (Viena)
IDLO – Tarptautinė vystymosi teisės organizacija (Roma)
IFAD – Tarptautinis žemės ūkio plėtros fondas (Roma)
JT ECA – Jungtinių Tautų Afrikos ekonomikos komisija (Adis Abeba )
JTVP – Jungtinių Tautų aplinkos programa (Nairobis)
UNESCO – Jungtinių Tautų švietimo, mokslo ir kultūros organizacija (Paryžius)
UNHCHR – Jungtinių Tautų vyriausiasis žmogaus teisių komisaras (Ženeva)
UNHCR – Jungtinių Tautų vyriausiasis pabėgėlių komisaras (Ženeva)
UNICRI – Jungtinių Tautų tarpregioninis nusikalstamumo ir teisingumo tyrimų institutas (Turinas)
UNIDO – Jungtinių Tautų pramonės plėtros organizacija (Viena)
UNODC – Jungtinių Tautų narkotikų ir nusikalstamumo tarnyba (Viena)
UNOOSA – Jungtinių Tautų kosminių reikalų biuras (Viena) )
WFP – Pasaulinė Jungtinių Tautų maisto programa (Roma)
PSO – Pasaulio sveikatos organizacija (Ženeva)

Maltos ordinas turi savo įgaliotuosius atstovus šiose tarptautinėse organizacijose:

AS – Afrikos Sąjunga (Adis Abeba)
CPLP – Portugalų kalbos šalių bendruomenė (Lisabona)
CTBTO – Visuotinės branduolinių bandymų uždraudimo sutarties organizacijos parengiamoji komisija (Viena)
ICCROM – Tarptautinis kultūros paveldo išsaugojimo ir atkūrimo centras nuosavybė (Roma)
ICMM – Tarptautinis karo medicinos komitetas (Briuselis)
ICRC – Tarptautinis Raudonojo Kryžiaus komitetas (Ženeva)
IDB – Amerikos plėtros bankas (Vašingtonas)
IIHL – Tarptautinis humanitarinės teisės institutas (Sanremo , Ženeva)
IFRC – Tarptautinė Raudonojo Kryžiaus ir Raudonojo Pusmėnulio draugijų federacija (Ženeva)
IPU – Tarpparlamentinė sąjunga (Ženeva)
IOF – Tarptautinė frankofonijos (Paryžius)
PAM – Viduržemio jūros regiono šalių parlamentinė asamblėja (Malta)
SICA – Centrinės Amerikos integracijos sistema (San Salvadoras)
TMO – Tarptautinė migracijos organizacija (Ženeva)
TOK – Indijos vandenyno Komisija (Ebene, Mauricijus)
UNIDROIT – Tarptautinis privatinės teisės unifikavimo institutas (Roma)
Europos Taryba – Strasbūras