This website uses technical and assimilated cookies as well as user-profiling third party cookies in a grouped format to simplify online navigation and to protect the use of services. To find out more or to refuse consent to the use of one or any of the cookies, click here. Closing this banner, browsing this page or clicking on anything will be taken as consent to the use of cookies.

Close

HOSPITALIERIŲ MISIJA

HOSPITALIERIŲ MISIJA

Seniausia medicininės pagalbos misija pasaulyje

Maltos ordinas vykdo savo medicinos, socialinius ir humanitarinius projektus daugelyje pasaulio šalių.

Maltos ordinas šiuo metu turi 13 500 narių, 80 000 nuolatinių savanorių ir 42 000 profesionalių darbuotojų, kurių dauguma yra aukštos kvalifikacijos medikai ir paramedikai. Visi kartu jie sukuria efektyvų pagalbos tinklą, kuris gali teikti plataus pobūdžio pagalbą – nuo skubios pagalbos pabėgėliams ir perkeltiesiems asmenims, nukentėjusiems karo ir konfliktų metų, iki pagalbos ištikus gamtinėms katastrofoms, hospisų veiklą, medicinines ir socialines paslaugas.

Maltos ordino programos šiuo metu vykdomos 120 šalių savarankiškai, arba bendradarbiaujant su įvairių šalių vyriausybėmis ir tarptautinėmis agentūromis.

Per pastaruosius dešimtmečius intensyvėjo pagalba stichinių katastrofų ir ginkluotų konfliktų aukoms. Maltos ordinas per savo nacionalines asociacijas, savanoriškas organizacijas ir pasaulinę skubios pagalbos agentūrą „Malteser International“ teikia skubią medicininę ir humanitarinę pagalbą bei bendradarbiauja su nukentėjusiais gyventojais, įgyvendindamas atstatymo ir pasirengimo nelaimėms programas.

SAVANORIAI

SAVANORIAI

Maltos Ordino projektų įvairovė užtikrina galimybę visiems

Maltos Ordinas turi 80 000 atsidavusių savanorių, kurie sėkmingai įgyvendina daugelį jo projektų visame pasaulyje. Jie rūpinasi Ordino prieglaudose esančiais benamiais, padeda pabėgėliams, atvykstantiems į Europą, padeda stichinių nelaimių aukoms, lydi neįgaliuosius piligriminėse kelionėse ir vasaros stovyklose, remia senelių namus ir verda karštą maistą skurstantiems šaltu metų laiku.

Maltos Ordinas turi pirmosios pagalbos ir greitosios pagalbos padalinius 33 šalyse. Juose didelį vaidmenį taip pat vaidina pasišventę savanoriai.

Nuo savo įkūrimo 1938 m. Airijos maltiečių greitosios pagalbos tarnyba tapo pagrindiniu pirmosios pagalbos mokymų, greitosios pagalbos transporto ir visuomenės priežiūros paslaugų teikėju pagrindiniuose Airijos miestuose ir miesteliuose, o jos jaunimo skyrius vykdo plėtros programas ir sportinę veiklą.

The Order of Malta’s activities in 120 countries

Map indicates capital cities of countries where the Order of Malta runs medical, social, or humanitarian projects

The Order of Malta’s activities in 120 countries

Suverenaus Maltos ordino Ambasada LIetuvoje

8 Odminių gatvė, 01122 - Vilnius, Lietuva

Tel: +370 52119000 - Email: [email protected]