HOSPITALIERIŲ MISIJA

Seniausia medicininės pagalbos misija pasaulyje

Maltos ordinas vykdo savo medicinos, socialinius ir humanitarinius projektus daugelyje pasaulio šalių.

Maltos ordinas šiuo metu turi 13 500 narių, 95 000 nuolatinių savanorių ir 52 000 profesionalių darbuotojų, kurių dauguma yra aukštos kvalifikacijos medikai ir paramedikai. Visi kartu jie sukuria efektyvų pagalbos tinklą, kuris gali teikti plataus pobūdžio pagalbą – nuo skubios pagalbos pabėgėliams ir perkeltiesiems asmenims, nukentėjusiems karo ir konfliktų metų, iki pagalbos ištikus gamtinėms katastrofoms, hospisų veiklą, medicinines ir socialines paslaugas.

Maltos ordino programos šiuo metu vykdomos 120 šalių savarankiškai, arba bendradarbiaujant su įvairių šalių vyriausybėmis ir tarptautinėmis agentūromis.

Per pastaruosius dešimtmečius intensyvėjo pagalba stichinių katastrofų ir ginkluotų konfliktų aukoms. Maltos ordinas per savo nacionalines asociacijas, savanoriškas organizacijas ir pasaulinę skubios pagalbos agentūrą „Malteser International“ teikia skubią medicininę ir humanitarinę pagalbą bei bendradarbiauja su nukentėjusiais gyventojais, įgyvendindamas atstatymo ir pasirengimo nelaimėms programas.

SAVANORIAI

Maltos Ordino projektų įvairovė užtikrina galimybę visiems

Maltos Ordinas turi 95 000 atsidavusių savanorių, kurie sėkmingai įgyvendina daugelį jo projektų visame pasaulyje. Jie rūpinasi Ordino prieglaudose esančiais benamiais, padeda pabėgėliams, atvykstantiems į Europą, padeda stichinių nelaimių aukoms, lydi neįgaliuosius piligriminėse kelionėse ir vasaros stovyklose, remia senelių namus ir verda karštą maistą skurstantiems šaltu metų laiku.

Maltos Ordinas turi pirmosios pagalbos ir greitosios pagalbos padalinius 33 šalyse. Juose didelį vaidmenį taip pat vaidina pasišventę savanoriai.

Nuo savo įkūrimo 1938 m. Airijos maltiečių greitosios pagalbos tarnyba tapo pagrindiniu pirmosios pagalbos mokymų, greitosios pagalbos transporto ir visuomenės priežiūros paslaugų teikėju pagrindiniuose Airijos miestuose ir miesteliuose, o jos jaunimo skyrius vykdo plėtros programas ir sportinę veiklą.

Maltos ordino veikla 120 šalių

Žemėlapyje pažymėtos šalių, kuriose Maltos ordinas vykdo medicinos, socialinius ar humanitarinius projektus, sostinės
Humanitarinė ir Sveikatos Apsaugos veikla