Misija

Misija

Žmogaus orumo palaikymas ir vargstančiais

Suverenus Maltos Ordinas yra viena seniausių Vakarų ir krikščionių civilizacijos institucijų. Katalikų bažnyčios Ordinas nuo 1113 m. ir tarptautinės teisės subjektas, Suverenus Maltos Ordinas turi diplomatinius santykius su daugiau nei 100 valstybių ir Europos Sąjunga, yra nuolatinis stebėtojas Jungtinėse Tautose.
Suverenus Maltos Ordinas yra neutralus, nešališkas ir apolitiškas.

Šiuo metu Maltos Ordinas aktyviai veikia 120-yje šalių, teikdamas medicininę, socialinę ir humanitarinę pagalbą. Kasdieniais plataus spektro socialiniais projektais teikiama nuolatinė pagalba silpniausiems ir pažeidžiamiausiems visuomenės nariams.
Ypač siekiama padėti žmonėms, kurie gyvena karinių konfliktų ir gamtinių katastrofų aplinkoje. Jiems teikiama medicininė pagalba, rūpinamasi pabėgėliais, dalinamos medicininės priemonės.

Visame pasaulyje Maltos Ordinas yra pasišventęs padėti išsaugoti žmonių orumą ir teikti pagalbą vargstantiems ir sergantiems, nepaisant jų tautybės ar tikėjimo.

Maltos Ordinas buvo įkurtas XI amžiuje Jeruzalėje. Jis jau daug šimtmečiųs rūpinasi pažeidžiamais ir sergančiais žmonėmis. Ordino 900 metų istorija atsispindi jo pavadinime: Suverenus Karinis Hospitaljerių Šv. Jono Jeruzalės, Rodo ir Maltos Ordinas.
Nuo 1834 metų Maltos ordino vadovybė reziduoja Italijoje, Romoje, kur jai garantuotos ekstrateritorinės teisės.

Maltos Ordino struktūrą sudaro 11 Priorijų, 48 Nacionalinės asociacijos, 133 diplomatinės misijos, 1 Pasaulinė skubios pagalbos tarnyba (Malteser International), 33 Savanoriškos pagalbos tarnybos, o taip pat daugybė ligoninių, medicinos centrų ir specializuotų pagalbos įstaigų. Maltos ordino institucijos nesiekia jokios ekonominės ar politinės naudos, nepriklauso jokiai valstybei ar vyriausybei.

 

Founded in Jerusalem in the 11th century, the Order of Malta has a long history of service to the vulnerable and the sick. This 900-year history is reflected in its full name: Sovereign Military Hospitaller Order of St John of Jerusalem of Rhodes and of Malta. Since 1834 the Order of Malta’s government seat has been in Rome, where it is guaranteed extraterritorial rights.

The Order of Malta operates through 11 Priories, 48 national Associations, 133 diplomatic missions, 1 worldwide relief agency and 33 national volunteer corps, as well as numerous hospitals, medical centres and specialist foundations. It does not pursue any economic or political goal and does not depend on any other state or government.