News

Londone vyko 29-oji tarptautinė Hospitaljerių konferencija

Londone vyko 29-oji tarptautinė Hospitaljerių konferencija
30/03/2023

Kaip geriau padėti ir teikti humanitarinę pagalbą labiausiai nepasiturintiems gyventojams, pradedant ukrainiečiais, ir kaip pagerinti Maltos ordiną sudarančių subjektų, kurių yra daugiau nei 250, sinergiją.

Tai kelios iš pagrindinių temų, kurios buvo aptarinėjamos 29-osios Tarptautinės hospitaljerų konferencijos, vykusios kovo 25-26 d. Londone.

Apie 80  Maltos ordino medicininių, socialinių ir humanitarinių projektų atstovų susirinko aptarti pagrindinių būsimų iššūkių, atsižvelgiant į daugybę tebesitęsiančių humanitarinių krizių, ir apibrėžti ateinančių metų strategijas.

„Nuo tada, kai buvau paskirtas, turėjau garbės susitikti ir kalbėtis su daugeliu politikų, ambasadorių ir valdžios atstovų tiek iš Bažnyčios, tiek iš valstybių, ir su pasididžiavimu galiu pasakyti, kad negalėjau nepastebėti, kaip kiekvienas sutiktas žmogus visada buvo sužavėtas mūsų įsipareigojimu ir tarnyste, kuri vadovaujasi mūsų solidarumu, empatija ir užuojauta”, – teigė susitikime dalyvavęs Didžiojo magistro leitenantas Fra’ John Dunlap. „Tikrąją tarnystę ligoniams ir vargšams teikia mūsų nariai, savanoriai ir darbuotojai, kurie žvelgia jiems į akis su pagarba, derama mūsų ponams ligoniams ir vargšams”, – pridūrė jis.

Savo įžanginėje kalboje Didysis Hospitaljerius Fra’ Alessandro de Franciscis, cituodamas Evangelij1 (Jn 13, 1-20), visiems konferencijoje dalyvavusiems hospitaljerams priminė, kad „Kristus taip pat pabrėžė pašaukimų skatinimo svarbą, kad Maltos ordino kovingumas tarnaujant vargšams būtų platesnis”.

Diplomatinio tinklo vaidmenį remiant plėtojamas medicinines ir socialines programas pabrėžė Didysis kancleris Riccardo Paternò di Montecupo, kuris ypač akcentavo tikėjimu grindžiamos diplomatijos pridėtines vertybes, „kuri, – teigė jis, – neturi tradicinės diplomatijos ginklų, bet remiasi principu, kad tam tikros aukštesnės vertybės gali padėti išspręsti konfliktus”.

Konferencijoje, kurią surengė Maltos ordino Didžiosios Britanijos asociacija, buvo aptarti kai kurie gerosios praktikos pavyzdžiai, taip pat sritys, kurias reikia stiprinti, ypatingą dėmesį skiriant pagalbos projektams Ukrainoje ir kaimyninėse šalyse.

Ukrainos ir Rytų Europos pagalbos tarnybų ir asociacijų atstovai iliustravo naujausią savo veiklą, skirtą Ukrainai paremti.

Ši sinergija leido gerokai padidinti projektų įgyvendinimo veiksmingumą ir savanorių, dalyvaujančių padedant šalies viduje perkeltiems asmenims skirstant maistą, generatorius, teikiant socialinę ir medicininę pagalbą, įskaitant protezavimo kliniką Lvove, skaičių.

Konferencijos metu buvo surengtos išorinės paskaitos Maltos ordino hospitaljerų veiklai aktualiomis temomis. Taip pat buvo kalbama apie Covid 19 pandemiją ir vakcinų poveikį, nes koronavirusas vis dar yra pirmoji mirties priežastis Jungtinėje Karalystėje.

Konferencijos metu dalyviams buvo surengti specialūs praktiniai seminarai, kuriuose buvo nagrinėjamos kai kurios svarbios temos, pavyzdžiui, hospitaljerų darbo prioritetai ateinantiems metams ir pažeidžiamiausių asmenų apsauga.

Prieš konferenciją penktadienį, kovo 24 d., buvo surengtas Maltos ordino tarptautinio pagalbos korpuso „Malteser International” ir Maltos ordino pagalbos organizacijų Vidurio ir Rytų Europoje generalinė asamblėja.

Kategorija: NAUJIENOS