Humanitarinė Diplomatija

Humanitarinė Diplomatija

Susieti diplomatiją su pagalba, kad būtų galima pasiekti žmones, kuriems reikia pagalbos

Diplomatiniai santykiai, kuriuos Maltos Ordinas turi su 113 šalių ir Europos Sąjunga, nuolatinio stebėtojo statusas Jungtinėse Tautose ir tarptautiniai bendradarbiavimo susitarimai, sudaryti su daugiau nei 50 valstybių, tarnauja siekiant palengvinti Ordino humanitarinę veiklą ir sudaryti sąlygas neribotai ir saugiai patekti į krizių apimtus regionus.

Ordino diplomatinės tarnybos stiprina santykius su šalių, kuriose jos veikia, vyriausybėmis. Tai leidžia Ordino medicinos programas integruoti į nacionalines ir regionines sveikatos priežiūros sistemas ir palengvinti sveikatos priežiūros įrangos importą, kad ši kuo greičiau pasiektų žmones, kuriems reikia pagalbos.

Pavyzdžiui, Mianmare, kur Maltos Ordino pasaulinei skubios pagalbos agentūrai „Malteser International“ yra leidžiama veikti nuo 2001 metų, kai kitoms užsienio pagalbos organizacijoms tuo metu vis dar buvo labai sunku dirbti šioje šalyje.

„Malteser International“ buvo viena iš nedaugelio tarptautinių organizacijų, galėjusių pradėti neatidėliotiną pagalbos operaciją po to, kai 2008 metais Nianmarą pasiekė ciklonas „Nargis“ ir nukreipusių tarptautinę pagalbą labiausiai nukentėjusioms jos sritims.
Dėl savo neutralios, apolitiškos ir nepriklausomos institucijos statuso bei humanitarinio vaidmens ir vykdomos veiklos 120 šalių Maltos Ordinas gali konfliktuose dalyvauti kaip sėkmingas tarpininkas.

Maltos ordinas turi didelį autoritetą 120-yje pasaulio šalių, kaip neutrali, apolitiška ir nepriklausoma institucija. Tai leidžia jam būti veiksmingu tarpininku šalių ir valstybių ginčuose ir konfliktuose.