Didysis Magistras

Maltos Ordino religinis vadovas ir Suverenas

Didįjį Magistrą dešimčiai metų renka Maltos Ordino Valstybės taryba.

Pagal Ordino Konstituciją jis, kaip religinis vyresnysis ir Suverenas, privalo visiškai pasišvęsti Ordino darbų plėtrai ir rodyti gyvenimo pagal krikščioniškus principus pavyzdį visiems Ordino nariams. Jam suteikiami aukščiausi įgaliojimai.

Didysis magistras kartu su Suverenia taryba yra atsakingas už Konstitucinėje chartijoje nenumatytų teisėkūros priemonių priėmimą, vyriausybės aktų paskelbimą ir tarptautinių sutarčių ratifikavimą. Per Maltos ordino Iždininką jis administruoja Ordino turtą, šaukia Profesų (Tikrųjų Maltos ordino narių) susirinkimą ir Visuotinį Maltos Ordino narių susirinkimą.

Valstybės, su kuriomis Maltos Ordinas palaiko diplomatinius santykius, taiko Maltos ordino Didžiajam Magistrui tokias prerogatyvas, imunitetus ir garbės ženklus, kuriuos turi valstybių vadovai.

Didysis Magistras reziduoja Ordino centrinėje būstinėje – Magistro rūmuose Romoje.

Didysis Magistras Fra’ John T. Dunlap

Johnas Dunlapas gimė 1957 m. balandžio 16 d. Otavoje, Kanadoje, po studijų Nicos universitete baigė Otavos universitetą, vėliau Vakarų Ontario universitete įgijo teisės daktaro laipsnį. Džono Kaboto universitetas Romoje jam suteikė garbės daktaro laipsnį už viešąją tarnybą.

Fra’ John Dunlap yra Niujorko valstijos advokatų asociacijos ir Ontario advokatų asociacijos Kanadoje narys. 1986 m. jis pradėjo dirbti Niujorko advokatų kontoroje „Dunnington, Bartholow & Miller” Niujorke, o 1993 m. tapo partneriu. Jis specializuojasi įmonių ir imigracijos teisės srityje. Tarptautiniu mastu gerbiamas teisininkas, nuo 1997 m. yra Šventojo Sosto nuolatinės stebėtojų misijos prie Jungtinių Tautų teisinis patarėjas.

Fra’ John Dunlap įsitraukė į Maltos Ordino veiklą, o savo religinį pašaukimą atrado aštuntojo dešimtmečio viduryje, savanoriškai dirbdamas su AIDS ir kitomis ligomis sergančiais ligoniais Kardinolo Cooke’o medicinos centre Harleme (Niujorkas). Pastaruosius 30 metų jis dirbo savanoriu toje ligoninėje kiekvieną savaitę.

1996 m. Fra’ John Dunlap tapo Maltos Ordino, 2008 m. davė iškilmingus Tikrojo Maltos Ordino nario (profeso) įžadus. Daugiau kaip dešimtmetį jis tarnavo Maltos Ordinui kaip Vardų ir emblemų apsaugos komiteto pirmininkas ir atstovas Jono ordinų aljanse.

2009 m. Fra’ John Dunlap penkerių metų kadencijai buvo išrinktas Suvereniosios tarybos nariu. Dar vienai penkerių metų kadencijai Visuotinis Maltos Ordino narių susirinkimas jį perrinko 2014 m., o vėliau – 2019 m. Nuo 2022 m. birželio mėnesį, mirus Fra’ Marco Luzzago, jis vadovauja Maltos Ordinui kaip Didžiojo Magistro leitenantas,