Santykiai su Lietuva

Suverenaus Maltos ordino ir Lietuvos Respublikos diplomatiniai santykiai

Lietuvos Respublikos ir Suverenaus Maltos ordino diplomatinių santykių užmezgimo klausimas buvo svarstomas nuo 1990 metų, nuo pat Lietuvos Respublikos nepriklausomybės pradžios.

Šias derybas inicijavo Vokietijos Maltos ordino (Malteser-Hilfsdienst) prezidentas Johannes Freiherr Heereman von Zuydtwyck ir pirmasis Lietuvos Respublikos Atkuriamojo Seimo pirmininkas profesorius Vytautas Landsbergis.

Prof. V. Landsbergis 1991 m. lankėsi Vokietijos Maltos ordino (Malteser-Hilfsdienst) būstinėje, o po to Romoje susitiko su tuometiniu  Maltos ordino Didžiuoju Magistru Fra’ Andrew Bertie.

Diplomatinių santykių užmezgimas

Suverenaus Maltos ordino ir Lietuvos Respublikos diplomatiniai santykiai oficialiai buvo užmegzti 1992 metų liepos 9 d.

Maltos ordinui pasirašymo ceremonijoje atstovavo Johannes Freiherr Heereman von Zuydtwyck, o Lietuvos Respublikai – LR Užsienio reikalų viceministras Gediminas Šerkšnys.

Pirmasis Suverenaus Maltos ordino Ambasadorius baronas Peteris von Furstenbergas Lietuvoje buvo akredituotas 1993 metų rugsėjo 2 d.

Po pusmečio, 1994 m. sausio 5 dieną, J.E. Kazys Lozoraitis buvo paskirtas Lietuvos Respublikos Nepaprastuoju ir Igaliuotuoju ambasadoriumi Ambasadoriumi prie Suverenaus Maltos ordino .  Savo skiriamuosius raštus Maltos ordino Didžiajam magistrui Ambasadorius Kazys Lozoraitis Romoje įteikė 1994 m. vasario 7 dieną . Lietuvos ambasadoriaus prie Šventojo Sosto ir Suverenaus Maltos ordino pareigas Kazys Lozoraitis ėjo iki 2004 m.

Prezidentas Algirdas Brazauskas buvo pirmasis Lietuvos Respublikos Prezidentas, kurį Suverenaus Maltos ordino magistro rūmuose Romoje 1994 metais priėmė Maltos ordino Didysis Magistras Fra’ Andrew Bertie.

Pirmasis Didžiojo Magistro valstybinis vizitas Lietuvos Respublikoje įvyko 1999 metais. Fra’ Andrew Bertie vadovaujama delegacija į Vilnių atvyko 1999 m. gegužės 17 d.

Didysis Magistras susitiko su Lietuvos Respublikos Prezidentu J.E.. Valdu Adamkumi. Buvo apsikeista aukščiausiais valstybiniais apdovanojimais.

„Tai buvo nepaprastai įdomus pasikeitimas nuomonėmis ir kartu suteikė man galimybę pačiam įsitikinti, kokią pažangą daro Lietuva, stiprindama savo identitetą, įgyvendindama kaip niekad sparčią socialinę ir ekonominę pažangą, visapusiškai gerbdama humaniškas ir krikščioniškas vertybes, kurios visada buvo Lietuvos skiriamasis bruožas“, – pažymėjo Didysis Magistras.

Po susitikimo su Prezidentu, Maltos ordino delegacija padėjo vainikus Antakalnio kapinėse, pagerbdama žuvusiuosius už Lietuvos nepriklausomybę.

Po kreipimosi į Lietuvos Respublikos Seimą buvo pasirašyta Lietuvos Respublikos ir Maltos ordino Pašto sutartis. Lietuva tapo 48-ąja šalimi, su kuria Ordinas yra sudaręs pašto sutartį. Didysis magistras Fra’ Andrew Bertie kartu su Lietuvos Respublikos Atkuriamojo Seimo pirmininku Vytautu Landsbergiu atidarė Maltos ordino pašto ženklų parodą.

2018 m. rugsėjo mėnesį buvo pasirašyta Suverenaus Maltos ordino ir Lietuvos Respublikos bendradarbiavimo sutartis. Vykdydama šio susitarimo įsipareigojimus, Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija 2019 m. rugpjūčio 27 d. į Dvišalę komisiją delegavo Europos šalių departamento direktorę Jolantą Balčiūnienę ir Vakarų ir Vidurio Europos skyriaus antrąją sekretorę Giedrę Verollet.

Šiuo metu Maltos ordinui Dvišalėje komisijoje atstovauja Maltos ordino ambasadorius Lietuvoje J. E. Christoph Count Calice ir Maltos ordino pagalbos tarnybos Lietuvoje prezidentas Bronius Einars.

Maltos ordino ir Lietuvos dvišaliai santykiai šiuo metu yra labai aukštame lygyje.

Maltos ordino ambasadorius Lietuvoje palaiko glaudžius ryšius su aukščiausiais pagrindinių Lietuvos valstybės institucijų – Prezidentūros, Lietuvos Vyriausybės ir Lietuvos Respublikos Seimo – pareigūnais.

Ambasadorius dalyvavo 2020 m. vasario 17 d. dalyvavo Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienai skirtame Lietuvos Prezidentūroje vykusiame susitikime, kuriame jį pasveikino Lietuvos Prezidentas ir aukščiausi Lietuvos valstybės pareigūnai.

Suverenaus Maltos ordino ambasadorius Lietuvoje palaiko draugiškus santykius su keliolika Lietuvoje akredituotų užsienio valstybių ambasadorių (Vokietijos, JAV, Didžiosios Britanijos, Airijos, Lenkijos, Estijos, Ukrainos, Austrijos, Italijos, Izraelio, Japonijos ir kt. ambasadorių).