News

Popiežius Pranciškus priėmė Kapitulos narius audiencijoje ir palaimino Maltos Ordiną

Popiežius Pranciškus priėmė Kapitulos narius audiencijoje ir palaimino Maltos Ordiną
30/01/2023

Fra’ John Dunlap: „Žvelgiame į vilties kupiną ateitį”

Didžiojo Magistro leitenantą Fra’ John Dunlap kartu su naujai išrinktos Suverenios tarybos nariais ir neeilinės Generalinės kapitulos dalyviais šį rytą audiencijoje priėmė Jo Šventenybė popiežius Pranciškus. Taip pat dalyvavo kardinolas Silvano Tomasi, Popiežiaus specialusis delegatas Maltos ordinui, ir kardinolas Gianfranco Ghirlanda.

Audiencija įvyko kitą dieną po pasibaigusios neeilinės Generalinės kapitulos, per kurią buvo išrinkta nauja Suverenioji taryba – Maltos ordino vyriausybė. Ji savo pareigas eis ateinančius šešerius metus.

Išreiškęs padėką kardinolui Silvano Maria Tomasi už „viską, ką jis pastaraisiais metais nuveikė kaip jo specialusis delegatas”, ir Didžiojo magistro leitenantui už „ištikimybės ir vilties apraiškas”, popiežius Pranciškus sakė, kad „kelias, kuriuo reikia eiti, yra tas, kurį tiesiogiai nurodė Kristus, kad būtume dar vieningesni ir liudytume savo tikėjimą, savo priklausomybę Maltos ordinui ir aštuonkampį kryžių, kurį taip išdidžiai nešiojate”. Atėjo metas atsidavusiai ir karštai atsiduoti krikščioniškajai misijai”, – sakė pontifikas, nurodydamas, kad darbai „turi būti Kristaus meilės ženklas”.

„Laiminu jus visus, jūsų šeimas ir jūsų labdaros darbus visose egzistencinėse periferijose”, – užbaigė popiežius Pranciškus. „Nepamirškite melstis už mane, nes mano darbas yra labai sunkus”.

Didžiojo magistro leitenantas padėkojo Šventajam Tėvui „viso Maltos ordino vardu už geranoriškumą ir tėvišką meilę, su kuria jis sekė Maltos ordiną per šiuos ilgus mėnesius. Dabar vėl galime drąsiai ir naujomis akimis žvelgti į vilties kupiną ateitį”, – tęsė Fra’ John Dunlap, palaikydamas popiežiaus raginimą: „Viltis – tai dorybė širdies, kuri neužsidaro tamsoje, nesustoja praeityje, nesustoja tiesiog dabartyje, bet moka matyti rytojų”.

Audiencijos Vatikano Apaštališkųjų rūmų Konsistorijos salėje, kurioje dalyvavo ir Didžiosios magistratūros atstovai, pabaigoje Šventasis Tėvas po vieną pasveikino visus susirinkusiuosius.

Kategorija: NAUJIENOS