News

Mirė Maltos ordino vadovas Fra’ Marco Luzzago

Mirė Maltos ordino vadovas Fra’ Marco Luzzago
06/06/2022

Didžioji Magisterija su giliu liūdesiu praneša, kad birželio 7 dieną po staigios ligos Villa Ciccolini (Sforzacosta, Mačeratos provincija) mirė J.E. Maltos ordino vadovas Didžiojo Magistro Leitenantas Fra’ Marco Luzzago.

Pagal Suverenaus Maltos ordino įstatų 17 straipsnį Didysis Komandoras Fra’ Ruy Gonçalo do Valle Peixoto de Villas-Boas laikinai perėmė jo pareigas ir liks Suverenaus  Maltos ordino vadovu, kol bus išrinktas naujas ordino vadovas.

Fra’ Marco Luzzago  Suverenaus Maltos ordino vadovu buvo išrinktas 2020 m. lapkričio 8 d.

Fra’ Marco Luzzago gimė 1950 m. Brešoje, baigęs studijas pranciškonų institute Brešoje, studijavo mediciną Padujos ir Parmos universitetuose.

Į Suverenų Maltos ordiną jis  įstojo 1975 m. Lombardijos ir Venecijos didžiajame priorate, o 2003 m. davė iškilmingus vienuolio įžadus. Pradėjo dalyvauti Maltos ordino tarptautinėse piligriminėse kelionėse į Lurdą ir nacionalinėse piligriminėse kelionėse į Asyžių ir Loretą.

Nuo 2010 m. jis visiškai atsidavė Maltos ordinui ir persikėlė į Markės regioną rūpintis viena iš ordino komtūnijų. Nuo 2011 m. jis buvo Romos Didžiojo ordino Komtūras, kur ėjo Šiaurės Markės regiono delegato ir bibliotekos vadovo pareigas. 2017-2020 m. buvo Maltos ordino Italijos asociacijos patarėjas.

Informacija apie laidotuves bus paskelbta artimiausiomis valandomis.