News

Šv. Mišios Vilniaus Arkikatedroje už mirusį Maltos ordino vadovą Fra’ Marco Luzzago

Šv. Mišios Vilniaus Arkikatedroje už mirusį Maltos ordino vadovą Fra’ Marco Luzzago
30/06/2022

Birželio 30 dieną Vilniaus Arkikatedros Šv. Kazimiero koplyčioje buvo aukojamos Šv. Mišios už mirusį Maltos ordino vadovą Fra’ Marco Luzzago.

Šv. Mišias aukojo Apaštališkas Nuncijus Lietuvoje J.E. Arkivyskupas Dr. Peter Rajič ir Vilniaus arkivyskupijos Vyskupas Augziliaras J.E. Darius Trijonis.

Šv. Mišiose dalyvavo garbingi svečiai iš Austrijos ir Lenkijos, Maltos ordino pagalbos tarnybos ir Pal. kun. Mykolo Sopočkos hospiso bendradarbiai.

Po Šv. Mišių buvo pašventintas Pal.kun. Mykolo Sopočkos hospiso autobusiukas, kurį už savo asmenines lėšas nupirko ir paaukojo hospisui Maltos ordino Ambasadorius Lietuvoje ir Estijoje J.E. Manfred Ritter Mautner von Markhof.