News

Naujas Maltos ordino vadovas J.E. Fra’ John T. Dunlap

News image
13/06/2022

Fra’ John T. Dunlap gimė 1957 m. Otavoje, Kanadoje. Po studijų Nicos universitete baigė Otavos universitetą, vėliau Vakarų Ontario universitete įgijo teisės daktaro laipsnį. Džono Kaboto universitetas Romoje jam suteikė Viešosios tarnybos garbės daktaro laipsnį .

Fra’ John Dunlap buvo kaip advokatas priimtas į Niujorko valstijos advokatūrą, taip pat dirbo Ontario provincijoje advokatu.

1986 m. Fra’ John Dunlap pradėjo dirbti advokatų kontoroje Dunnington, Bartholow & Miller Niujorke, o 1993 metais tapo jos partneriu. Jis specializavosi įmonių ir imigracijos teisės srityje.

Tarptautiniu mastu gerbiamas teisininkas, nuo 1997 m. Fra’ John Dunlap yra Šventojo Sosto nuolatinės stebėtojų misijos prie Jungtinių Tautų teisinis patarėjas.

1996 m. Fra’ John Dunlap buvo priimtas į Maltos ordiną, 2004 m. davė Teisingumo Riterio įžadus. 2006 m. jis buvo išrinktas Niujorke įsikūrusios Lurdo Dievo Motinos subpriorijos pirmuoju regentu (vienuolyno vyresniuoju). 2008 m. birželio 7 d. davė iškilmingus įžadus kaip pirmasis Amerikos subpriorijos narys.

2009 m. Fra’ John Dunlap penkerių metų kadencijai buvo išrinktas Maltos ordino Aukščiausiosios tarybos nariu.

Generalinė kapitula – Maltos ordino renkamasis organas – 2014 ir 2019 m. jį perrinko dar vienai penkerių metų kadencijai.

Daugiau nei dešimtmetį Fra’ John Dunlap tarnavo Maltos ordinui kaip Vardų ir emblemų apsaugos komiteto pirmininkas ir atstovas Šv. jono ordinų aljanse.